Despre noi



Biblioteca şcolară oferă tuturor membrilor comunităţii şcolare servicii de educaţie, cărţi şi alte surse care le dezvoltă reflexia critică şi le permite să folosească în mod eficient informaţia, indiferent de formă şi suport. Bibliotecile şcolare sunt legate la marea reţea a bibliotecilor şi informării conform principiilor Manifestului UNESCO pentru biblioteca publică. Personalul bibliotecii şcolare ajută la folosirea cărţilor şi altor surse de informare, de la operele de ficţiune la lucrările documentare, de la cele imprimate la cele electronice, pe loc sau la distanţă. Aceste elemente de informare completează şi îmbogăţesc manualele şi materialele auxiliare cu rol pedagogic."

Viziune

Biblioteca este instituția publică care deține resursele necesare fiecărui membru al comunității (indiferent de vârstă, sex, naționalitate, religie) pentru informare, cunoaștere, lectură, creativitate, dezvoltare).

Obiectivele bibliotecii şcolare

Biblioteca şcolară face parte integrantă din procesul educaţional. Funcţiile enumerate în continuare, care corespund nucleului de servicii esenţiale pe care trebuie să le furnizeze, sunt indispensabile pentru dobândirea capacităţilor de scris-citit şi a competenţelor elementare în materie de informare şi dezvoltare a învăţământului şi culturii:

– Să faciliteze şi să îmbunătăţească obiectivele educaţiei, care fac parte din misiunea şcolii şi pe care o traduc programele de învăţământ.

– Să creeze şi să întreţină la copii obiceiul şi plăcerea de a citi şi a învăţa, de a folosi bibliotecile, astfel încât acestea să se păstreze toată viaţa.

–Să ofere ocazia de a experimenta creaţia şi folosirea informaţiei pentru dobândirea cunoştinţelor, pentru a înţelege, a-şi folosi imaginaţia şi a se distra.

– Să-i ajute pe toţi elevii să înveţe să aplice tehnicile, să evolueze şi să folosească informaţia, sub orice formă, fiind sensibili la comunicarea în societate.

– Să asigure accesul la resursele şi posibilităţile locale, regionale, naţionale şi mondiale, punând elevii în legătură cu ideile, experienţele şi opiniile cele mai diverse.

– Să organizeze activităţi care să favorizeze conştiinţa şi sensibilitatea culturală şi socială.

– Să colaboreze cu elevii, studenţii, administratorii şi părinţii pentru a îndeplini misiunea şcolii.

– Să proclame ideea că libertatea interculturală şi accesul la informare sunt indispensabile într-o democraţie.

– Să promoveze lectura şi serviciile de informare în comunitatea şcolară şi în afara ei.



Biblioteca îndeplineşte aceste funcţii elaborând o politică şi programe, selectând şi dobândind resurse, asigurând accesul material şi intelectual la sursele de informare specifice, oferind mijloace didactice şi folosind personal calificat.




"Biblioteca – Templu al cunoașterii"



Adevărata universitate a viselor noastre este o bibliotecă. Locul unde mergem să citim, să ascultăm, să discutăm, să ne întîlnim cu cartea, cu scriitorul, cu editorul, cu pictorul, cu umoristul, cu alţi semeni de ai noştri ingenioşi, interesanţi și setoși de a țese noi performanțe și de a valorifica potențialul cunoașterii. Biblioteca este locul care ne păstrează amintirile, ne delectează sufletul, ne farmecă cu mulţimea de tezaure ce așteaptă fără răgaz răsfoite.

Biblioteca este templul învăţăturii, deoarece doar în bibliotecă pot să-mi hrănesc sufletul şi gândul cu cele mai diverse cunoştinţe. Din păcate, astăzi Internetul şi alte tehnologii informaţionale concurează cu biblioteca, dar totuşi, cred că nimeni niciodată nu va reuşi să înlocuiască cartea cu alte invenţii. Biblioteca va rămâne mereu cu porţile deschise pentru omenire, pentru că doar ea este uşa larg deschisă spre viitor şi doar într-o bibliotecă ai şansa să fii superior!

Eu mi-am imaginat mereu paradisul sub forma unei biblioteci – o împărăţie a cărţilor, o bogăţie spirituală fără de preţ. Pentru mine biblioteca este ca o a doua casă, o şcoală unde poţi mereu învăţa. Să citesc şi să frecventez biblioteca în timpul liber a devenit o obişnuinţă. Biblioteca ne ghidează ca printr-un labirint de enigme, care ne ajută să devenim mai inteligenţi, mai buni şi mai deştepţi, pentru că nicăieri nu vom găsi un limbaj mai frumos şi mai corect decît în carte.

Pe parcursul a trei ani de studii nu a trecut nici o zi fără ca să nu pășesc pragul unei biblioteci. Biblioteca „B. P. Hașdeu” este un templu al lecturii, ce ne permite să vorbim cu cartea - icoana sufletelor noastre ce ne pictează cu iscusință cunoștințele.

Cert este faptul că biblioteca este un remediu pentru minte, iar cărţile – remediu pentru suflet. Astfel biblioteca devine mai vizibilă şi demonstrează că răspunde tuturor doleanţelor şi referinţelor utilizatorilor contemporani, ea constituind veriga principală în educaţia culturii și piatra unghiulară a unei cariere nobile. Prin urmare afirm cu certitudine că biblioteca e o oază de linişte şi de frumos al sufletului, iar cartea – oglindă și popas al spiritului spre realizare. Și într-adevăr aşa cum spunea și marele înțelept Miron Costin: „Nu este alta, mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decît cetitul cărţilor”.

Dacă vreți să obțineți cheia succesul pierdeți-vă în labirintul cărților și sorbiți lacom din nectarul cunoștințelor!!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

12 Decembrie

12 decembrie 2022 - Ziua internaţională a neutralităţii, (International Day of Neutrality) La 12 decembrie este sărbătorită Ziua internaţion...