Activități


1. 15 ianuarie- Mihai Eminescu

https://vimeo.com/673526487


2. 02.02.2022-Ziua internațională a cititului împreună

https://view.genial.ly/61fcdc392bf38d001876c8d0/video-presentation-02022022-ziua-cititului-impreuna


3. 31 ianuarie 2022- Ziua națională a nonviolenței

https://www.canva.com/design/DAE3Y6_AGWg/OVjMxQeG-JaujS6dDseahQ/watch?utm_content=DAE3Y6_AGWg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

4. Ziua Toleranței

"Cel mai înalt rezultat al educației este toleranța!" Helen Keller

Activitate desfășurată: Ziua toleranței 

Data: 16 Noiembrie 2022

Grup țintă: Clasa a V-a B

Cadru didactic coord: Șinteregan Octavia
Săptămâna Educației Globale 2022 (14-20.11.2022)

Activitatea: Viața este pe primul loc
Grup țintă: Elevii claselor a XI-XII-a E
Data: 17.11.2022


Ziua Mondială a Salutului- 21 Noiembrie

Activitatea: Astazi-Ziua Mondială a Salutului
Grup țintă: Elevii clasei a V-a A
Data: 21.11.2022


Niciun comentariu:

12 Decembrie

12 decembrie 2022 - Ziua internaţională a neutralităţii, (International Day of Neutrality) La 12 decembrie este sărbătorită Ziua internaţion...