Istoricul Colegiului Național "Petru Rareș"

 COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” PORT-DRAPELUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL ÎN ORAŞUL BECLEAN    


    Becleanul, localitate situată la confluenţa Someşului Mare cu Şieul şi Meleşul şi atestată documentar din anul 1235, a constituit dintotdeauna un pol de atracţie pentru locuitorii unei întinse zone geografice, de la Dej până la Năsăud şi de la Târlişua până la Chiochiş. Chiar dacă din punct de vedere economic Becleanul nu a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă până după 1970, locuitorii zonei au dorit să-şi vadă copii cu şcoală. Nu era uşor să-şi vadă dorinţele împlinite deoarece şcoli de nivel mediu şi superior se aflau numai la Dej, Năsăud, Bistriţa şi, mai departe, la Cluj. În anul 1954 se constituie, pe lângă Şcoala de 7 ani Nr.1 din Beclean , Scoala medie serală a tineretului sătesc prin înfiinţarea unei clase a VIII - a care la vremea aceea reprezenta prima clasă de liceu. Este prima formă de învăţământ liceal cunoscută în Beclean. În anul 1956 ia fiinţă Şcoala Medie Mixtă prin transformarea unei clase a VIII – a serale în clasă de zi, prima promoţie a liceului absolvind în 1960. În perioada 1956-1978 liceul din Beclean funcţionează cu clase de uman şi real atât la învăţământul de zi cât şi la seral. În anul 1977 prin comasarea Liceului Teoretic cu Liceul Metalurgic (care a fost înfiinţat în 1975) ia naştere Liceul Industrial Metalurgic. În perioada 1978 – 1990 funcţionează în Beclean două licee: Liceul Industrial Metalurgic şi Liceul Agroindustrial. Din 1990 cele două licee devin grupuri şcolare – Grupul Şcolar Industrial şi respectiv Grupul Şcolar Agricol . În 1995 Grupul Şcolar Industrial capătă denumirea Gr. Şc. „PETRU RAREŞ” iar în 1996 devine Liceul Teoretic „PETRU RAREŞ”, în acest an luând fiinţă şi Grupul Şcolar „ H. Coandă” prin separarea claselor cu profil tehnologic de Liceul Teoretic. Din 1991 s-au făcut înscrieri şi în clasa I astfel că începând cu anul şcolar 1998- 1999 Liceul Teoretic „Petru Rareş” Beclean are toate formele de învăţământ preuniversitar. În anul 1999, având în vedere rezultatele obţinute de-a lungul anilor şi calitatea activităţilor instructiv educative desfăşurate, la solicitarea şcolii, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat atribuirea denumirii de"COLEGIU NAŢIONAL" fostului liceu teoretic. În ce priveşte construcţiile şi dotările de care au beneficiat elevii de liceu, începuturile au fost modeste, primele clase de liceu funcţionând în clădirea Şcolii de 7 ani Nr. 1 (actualele clădiri ale Şcolii Generale „Grigore Silaşi”), în 1958 realizându-se lucrări de supraetajare a construcţiilor existente iar în 1960 construindu-se laboratoarele de fizică, chimie şi biologie. Între anii 1977 – 1982 liceul a funcţionat în aceleaşi clădiri cu Şcoala Generală, cursurile desfăşurându-se dupămasa. În 1979 a început construcţia noilor clădiri ale Liceului Industrial Metalurgic (săli de clasă cabinete, laboratoare, internat, atelier, cantină), lucrările fiind finalizate trei ani mai târziu, inaugurarea acestora având loc în octombrie 1982. Odată cu darea în folosinţă a noilor construcţii şi dotarea cabinetelor şi laboratoarelor, Liceul Industrial Metalurgic a beneficiat de condiţii dintre cele mai bune. În ultimii ani Colegiul a beneficiat de trei programe guvernamentale majore: dotarea cu calculatoare, construcţia unei săli de sport și construcția Campusului Școlar, investiție terminată în anul 2016. Ca orice început, prima clasă de liceu s-a constituit mai greu, numărul celor înscrişi în clasa a VIII - a , în anul şcolar 1954/1955, fiind de 17, ulterior fiind transferaţi de la alte şcoli încă 5 elevi. Dintre aceştia însă, numai 9 vor ajunge în clasa a XI - a . După 1956 efectivele de elevi au crescut continuu astfel că în perioada anilor ′60 – ′70 se ajunge la două şi chiar trei clase de liceu paralele. Perioada de vârf în ceea ce priveşte efectivele de elevi este atinsă între 1980 – 1990, când numărul elevilor înscrişi la zi şi la seral depăşeşte 1500. Actualmente sunt înscrişi la Colegiul Naţional „P. Rareş” Beclean un număr de aprox. 950 de elevi în clasele pregătitoare – XII - învăţământ de zi. De la prima promoţie şi până acum, numărul total al absolvenţilor a trecut de 8000. Peste 70% dintre aceştia au continuat studiile la diferite forme de învăţământ superior. O parte dintre aceştia au revenit în Beclean şi în localităţile din apropiere ca profesori, ingineri, doctori, economişti, preoţi, alţii au ajuns în diferite localităţi din ţară şi chiar în diferite ţări din Europa şi nu numai.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

12 Decembrie

12 decembrie 2022 - Ziua internaţională a neutralităţii, (International Day of Neutrality) La 12 decembrie este sărbătorită Ziua internaţion...