luni, 12 decembrie 2022

12 Decembrie

✍12 decembrie 2022 - Ziua internaţională a neutralităţii, (International Day of Neutrality)

➡La 12 decembrie este sărbătorită Ziua internaţională a neutralităţii, care, începând cu anul 2017, este marcată anual de către Organizaţia Naţiunilor Unite. Politica de neutralitate presupune respingerea oricărei alianţe cu unul dintre statele combatante. Rostul zilei marcate de ONU la 12 decembrie este de a sublinia importanţa principiilor suveranităţii şi egalităţii în drepturi ale statelor membre, dreptul lor la integritate teritorială, autodeterminare şi de a respinge încercările de amestec în afacerile interne.
➡Totodată, ziua amintită promovează rezolvarea paşnică, pe cale diplomatică a disputelor internaţionale, în aşa fel încât pacea şi securitatea mondiale să nu fie compromise.
➡Conceptul de politică de neutralitate este strâns legat de cel al diplomaţiei preventive, una din atribuţiile cheie ale ONU.
➡După cum îi spune şi numele, rolul diplomaţiei preventive este de a opri sau limita conflictul internaţional în orice stadiu s-ar afla acesta. Adunarea Generală a ONU a declarat, în unanimitate, 12 decembrie ca fiind Ziua internaţională a neutralităţii la data de 2 februarie 2017, prin adoptarea Rezoluţiei 71/275, introdusă de Turkmenistan🌏✍12 decembrie 2022 - Ziua Mondială a Corului

〰️➡''Muzica este o lege morală. Muzica oferă suflet universului, aripi minții, zbor imaginației, farmec și veselie vieții. (Platon)
〰️➡Ziua Mondială a Corului a fost instituită la Helsinki în 1990 de Alberto Grau, un compozitor, profesor și director de coruri din Venezuela.
Ziua a fost creată în cadrul celui de-al doilea Simpozion mondial de muzică corală.
➡Una dintre primele grupări de cântări a fost corurile antice grecești, folosite în timpul tragediilor. Corul antic grec a cântat întotdeauna cu o singură voce, fie neînsoțit, fie cu o chitară, care a jucat, de asemenea, în unison cu corul.
➡Creștinismul timpuriu a adoptat o tradiție antică, iar până în secolele X-XII, corurile erau cântate numai la unison sau la o octavă. Apoi a început împărțirea voturilor în joase și înalte și apariția pentru ei a diferitelor partide. Până în secolul al XV-lea (și în cântecele bisericii - până în secolul al XVII-lea) numai bărbații erau în cor (cu excepția corurilor călugărițelor).
marți, 6 decembrie 2022

6 Decembrie

 6 Decembrie-Ziua Sfântului Nicolae

Sfântul Nicolae a fost un personaj real: Arhiepiscopul Mirelor Lichie în Mira (orașul antic grecesc din Asia Mică, actualul Demre din Turcia), apărător al creștinismului.

➡️În tradiția românească se atestă unele atribuții ale sfântului Nicolae:
☑️apare pe un cal alb, aluzie la prima zăpadă ❄️care cade în luna decembrie;
☑️păzește Soarele care încearcă să se refugieze pe lângă el spre tărâmurile de miazănoapte pentru a lăsa lumea fără lumină și căldură;
☑️stăpânește apele,⚓️ fiind patron al corăbierilor🛳 pe care îi salvează de la înec;
☑️apără soldații în război, motiv pentru care aceștia îl invocă în timpul luptelor;
☑️ajută văduvele, orfanii și fetele sărace la măritat;
☑️aduce copiilor cadouri🎁 în noaptea de 5/6 decembrie și îi pedepsește când sunt leneși și neascultători ș.a.”
luni, 5 decembrie 2022

5 Decembrie

5 decembrie 2022 - Ziua Mondială a Solului, (World Soil Day)

✍➡️Ziua internaţională pentru celebrarea solului a fost recomandată de Uniunea Internaţională a Ştiinţelor Solului (IUSS) în 2002. Sub patronajul Regatului Thailandei şi în cadrul Parteneriatului Global pentru Sol, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) a sprijinit înfiinţarea oficială a Zilei mondiale a solului ca o platformă globală de conştientizare.
➡️Conferinţa FAO a aprobat în unanimitate Ziua mondială a solului în iunie 2013 şi a solicitat adoptarea sa oficială la cea de-a 68-a Adunare Generală a ONU.
➡️În decembrie 2013, Adunarea Generală a ONU a răspuns desemnând data de 5 decembrie 2014 drept prima Zi mondială oficială a solului. Data aleasă reprezintă ziua de naştere a fostului rege al Thailandei, Bhumibol Adulyadej (1946-2016), cel care a susţinut oficial celebrarea acestei zile.
➡️În 2022 se împlinesc zece ani de la fondarea Parteneriatului Global pentru Sol (The Global Soil Partnership - GSP) un mecanism recunoscut la nivel global cu misiunea de a aşeza problemele legate de sol pe Agenda Globală şi de a susţine un management durabil al solului. Parteneriatul, susţinut de FAO, lucrează din greu pentru a îmbunătăţi administrarea solului în vederea obţinerii unor soluri productive pentru securitatea alimentară, adaptarea şi atenuarea schimbărilor climatice şi dezvoltarea durabilă pentru toţi.
➡️Tema zilei, 2022 este "Soils: Where food begins", și îşi propune să crească gradul de conştientizare cu privire la importanţa menţinerii ecosistemelor sănătoase şi a bunăstării umane, abordând provocările tot mai mari în managementul solului, sporind gradul de conştientizare faţă de importanţa unui sol sănătos şi încurajând societăţile să îmbunătăţească solul. Pierderea de nutrienţi reprezintă un proces major de degradare a solului care ameninţă hrana şi este recunoscută ca fiind printre cele mai importante probleme la nivel global pentru securitatea alimentară şi sustenabilitatea pe tot globul.


5 decembrie 2022 - Ziua internaţională a voluntarilor, (International Volunteer Day)

✍
➡️Ziua internaţională a voluntarilor a fost inițiată de ONU pe 17 decembrie 1985 pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la contribuția importantă a serviciului de voluntariat.
➡️Ziua internaţională a voluntarilor are ca scop de a promova voluntariatul, de a încuraja guvernele să sprijine eforturile voluntarilor şi de a recunoaşte contribuţiile acestora la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivel local, naţional şi internaţional.
➡️În 2022, tema zilei este "Solidaritate prin voluntariat" şi subliniază că pentru viitorul planetei, locuitorii săi trebuie să acţioneze împreună. Nu este un moment în care să fie solitari, ci împreună, în solidaritate unul cu celălalt.duminică, 4 decembrie 2022

4 Decembrie

 

4 decembrie 2022 - Ziua Mondială a Patinajului, (World Ice Skating Day)

⛸Conceptul de Ziua Mondială a Patinajului a pornit din ideea de a populariza și răspândi spiritul de patinaj pe gheață la nivel mondial – printr-o sărbătoare – cu o viziune spre dezvoltare, incluziune și
corectitudine.
⛸Pentru a atinge aceste obiective, primul accent constă în aducerea mai multor copii și tineri la patinaj prin conectarea acestora cu patinoare locale, cluburi și federații naționale de patinaj.
⛸În al doilea rând, aceasta eveniment de amploare are ca scop extinderea patinajului în fiecare țară, chiar și în cele necunoscute pentru iarnă sporturi și împuternicirea acestora să dezvolte discipline de patinaj pe gheață prin înființarea de patinoare pop-up sau inițiative care atrag un nou public și conștientizează puterea și importanța sportului - contribuind la un stil de viață sănătos fizic și psihic.4 decembrie 2022 - Ziua Internaţională a Băncilor, (International Day of Banks)

➡Adunarea Generală a ONU a desemnat data de 4 decembrie drept Ziua Internaţională a Băncilor ca o recunoaştere a importanţei băncilor multilaterale de dezvoltare şi a altor bănci internaţionale de dezvoltare în finanţarea dezvoltării durabile şi furnizarea de know-how şi, de asemenea, ca o recunoaştere a rolului vital al sistemelor bancare din statele membre în contribuţia la îmbunătăţirea nivelului de trai.
➡Băncile naţionale de dezvoltare bine gestionate pot ajuta ţările să dezvolte opţiuni de finanţare pentru investiţii legate de obiectivele de dezvoltare durabilă. Colaborarea dintre băncile naţionale de dezvoltare şi băncile multilaterale, prin acorduri de cofinanţare sau de împrumut, poate spori finanţarea legată de obiective prin complementaritatea resurselor internaţionale şi a cunoştinţelor pieţei locale.


✍
4 decembrie 2022 - Ziua scrierii unei scrisori adresate lui Moș Crăciun

❤️✨💚Toate dorinţele, găndurile, speranţele adunate peste an sunt aşteptate cu mare drag de cutia de scrisori a lui Moş Crăciun.
❤️✨💚În fiecare an, Moș Crăciun primește mii de scrisori de la copii. Tradiția reprezintă o mare parte din farmecul sărbătorilor de iarnă.
❤️✨💚Obiceiul de a redacta o scrisoare către Moș Crăciun este o tradiție de Crăciun. Scrisorile de obicei conțin o listă de jucării pe care le doresc copiii și confirmarea faptului că au fost buni.
❤️✨💚 Satul lui Moș Crăciun din Finlanda a fost înființat în 1985 și din acel an au fost primite peste 12,5 milioane de scrisori din peste 197 de țări.
❤️✨💚În Anglia, cei mici aruncă scrisorile pentru Moș Crăciun în sobă astfel încât dorințele lor să iasă pe coș.
❤️✨💚Scrieți-i lui Moș Crăciun cele mai frumoase gânduri!

12 Decembrie

12 decembrie 2022 - Ziua internaţională a neutralităţii, (International Day of Neutrality) La 12 decembrie este sărbătorită Ziua internaţion...